Het A examen HaFaBra

* Uitbreiding algemene muziekkennis
* Mogelijk voor muzikanten van Rata
* Geen voorwaarde, geen verplichting!
* Kosten: €45 euro (inclusief een uitgebreid theoretisch naslagwerk)
Muziek maken is leuk. Veel kinderen zingen of leren een instrument te bespelen. Ze nemen les bij een muziekdocent.
Om samen muziek te maken gaan zangers bij een koor. Kinderen die een instrument bespelen, kiezen een orkest.
Er zijn veel verschillende soorten orkesten.
Een harmonie orkest is een orkest met koperen en houten blaasinstrumenten.
Een fanfare is een orkest met alleen koperen instrumenten.
Een brassband is een orkest met koperen blaasinstrumenten en een percussie-sectie.
Deze drie vormen samen de ‘HAFABRA”.
Voor elk orkest of koor staat een dirigent. Dat is iemand die alle partijen van een stuk kent en het orkest leidt en stuurt.
De dirigent spreekt in de taal van de muziek.
De muzikanten van Ratatouille leren de muziektaal voor een groot deel tijdens de (individuele) muzieklessen en repetities.
 
Waarom toch dit aanbod?
Kinderen vinden, zeker in het begin, muzikale begrippen en termen ingewikkeld.
Kinderen vinden het wel leuk om veel te weten over muziek.
Kennis over muziek draagt bij aan zelfvertrouwen tijdens het samenspel en maakt het gemakkelijker om thuis te oefenen.
Een A diploma op zak geeft je bovendien de mogelijkheid om later in een grote Brassband of ander orkest toe te treden!
Voor wie?
In principe voor alle muzikanten van Ratatouille die
 • daaraan toe zijn (wordt bepaald door dirigent en muziekdocent)
 • het leuk vinden om nog meer over muziek te leren.
Maar:
Ratatouille blijft in de eerste plaats een opleidingsorkest dat iedereen welkom heet, ongeacht leeftijd en instrument.
Heerlijk samen plezier beleven aan muziek, is en blijft het hoofddoel.
Deelname aan het A examen dus geen voorwaarde en geen verplichting!
Wat houdt het examen in?
Het A examen HaFaBra is de naam voor een korte studie waarbij de basiskennis op het gebied van muziektheorie en praktijk wordt vergroot. Als een muzikant dit examen op zak heeft kan hij/zij worden toegelaten tot een groot orkest..
Wat heb je nodig?
Een theorieboek
Een beetje extra tijd om de leerstof in het boek te bestuderen.
 
Wat zijn de kosten?
Het theoretisch naslagwerk (Algemene muziektheorie Examen A, theoriewerkboek voor de HaFaBrasector, met CD) kost ongeveer 18 euro, te bestellen via internet.
Examengeld: 25 euro
 
Wat leer je voor het A examen?
Je leert over
 1. muzieknotatie: notenbalken, hulplijnen muzieksleutels enz.;
 2. Tonenstelsels: stamtonen, kruis, mol en herstellingstekens;
 3. Notenstelsels: hoe zien de noten eruit en hoe lang duren ze;
 4. Ritmiek: verschillende maatsoorten, maattekens, opmaten, enz.;
 5. Intervallen: afstanden tussen de noten, majeur en mineur;
 6. Akkoorden: drieklanken in grondligging tot 3 kruisen en 3 mollen;
 7. Toonladders: grote terts en kleine terts toonladders;
 8. Uitvoeringsaanwijzingen: articulatie, tempo en toonsterkte;
 9. Kennis van je eigen instrument.
Voorgaande punten worden in theorie en in praktijk getoetst.
Alle examenstof staat zorgvuldig en duidelijk op het niveau van de leerlingen beschreven in het boek.